Archívum

2022. július 18., 08:01

A VoleiSped Szállítmányozó és Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9700. Szombathely, Sági út 9., cégjegyzékszáma: Cg. 18 - 09 – 100736) tagjai a társaság 2022. május 25.-én megtartott taggyűlésen hozott 11/2022. számú taggyűlési határozattal elhatározták a társaság törzstőkéjének leszállítását.

 

A törzstőke jelenlegi összege: 7.430.000 Ft

A törzstőke 140.000.Ft- tal kerül leszállításra.

A társaság törzstőkéje a leszállítást követően: 7.290.000 Ft.

A társaság tagjainak törzsbetéte a törzstőke-leszállítást követően:

 

Paksa Tibor     

 1.730.000,- Ft. törzsbetéthez kapcsolódó üzletrész

Mersits Zoltán Józsefné

170. 000,- Ft. törzsbetéthez kapcsolódó üzletrész

Velladics Ildikó

120.000,- Ft. törzsbetéthez kapcsolódó üzletrész

 Tóth András

170.000,- Ft. törzsbetéthez kapcsolódó üzletrész

Szabó Tamásné

170.000,- Ft. törzsbetéthez kapcsolódó üzletrész

KALABENO Kft.

4.930.000,- Ft. törzsbetéthez kapcsolódó üzletrész

 

A törzstőke leszállítás indoka: a társaság tulajdonában levő üzletrész bevonása.

Mersits Zoltán Józsefné és Velladics Ildikó. tag üzletrészét a társaság 2022. május 25.-én megvásárolta. A taggyűlés úgy határozott, hogy a saját üzletrészt a Ptk. 3:175.(3) bek. alapján bevonja, és az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét összegével a törzstőkét leszállítja.

 

A társaság felhívja a hitelezőit, hogy a hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után – a Ptk. 3:204. §-a szerinti kivételekkel biztosítékra tarthatnak igényt.

 A hitelezők a hirdetmény utolsó közzétételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni a társaság székhelyén, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak igényt.


« Vissza az előző oldalra!


Elérhetőségek

VOLEISPED

9700 Szombathely,
Sági u. 9.
Telefon:
+3694512507
E-mail:
info@voleisped.hu
VOLEISPED - Magyar