Belső visszaélés-bejelentési szabályzat

Tisztelt Látogató!


Köszönjük, hogy felkereste oldalunkat. Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt a visszaélés-bejelentés folyamatáról és az ehhez kapcsolódó információkról.


A visszaélés-bejelentés egy fontos eszköz a társadalomban, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy jelentsék azokat a jogtalan vagy káros tevékenységeket, amelyeket észlelnek a Voleisped Kft. vonatkozásában. A bejelentés segít a visszaélések felderítésében, az érintett személyek vagy szervezetek felelősségre vonásában, valamint a biztonság és az igazságosság megőrzésében.

A visszaélés-bejelentési rendszer elérhető minden munkatársunk, ügyfelünk, szerződött partnerünk számára.
A bejelentések megtétele írásban az alábbiak szerint tehető meg, kérjük olvassa el figyelmesen.

Amennyiben bejelentést kíván tenni, az alábbi felületeken van rá lehetősége:

Írásban levél formájában a Voleisped Kft. címére (9700 Szombathely, Sági út 9.)

A borítékon javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” és a „BEJELENTÉS” megjelöléseket.

 

Elektronikus úton a bejelentes@voleisped.hu e-mail címre küldött levélen keresztül. Tárgy mezőben javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” megjelölést.
(Amennyiben bejelentését anonim módon szeretné megtenni, hozzon létre egy külön, beazonosításra nem alkalmas valós e-mail címet és inkognito módra állítsa böngészőjét.)
 

 

A Visszaélés bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó szabályzatunkat honlapunkon olvashatja.

Adatkezetési szabályzatunkat az alábbi linke kattintva olvashatja:

https://voleisped.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Bejelentést jogellenes vagy jogellenesnek vélt cselekményre vagy mulasztásra tehet a bejelentő:
 

 • csalás,
 • jogsértés,
 • korrupció,
 • tisztességtelen magatartás,
 • etikai szabályok megsértése,
 • bármely jogszabály vagy előírás megsértése,
 • nem biztonságos munkahelyi környezet,
 • a cég szabályzatainak megsértése,
 • diszkrimináció,
 • bármilyen zaklatás és/vagy megfélemlítés,
 • továbbá minden olyan egyéb magatartás, amely káros a Társaság számára, és pénzügyi vagy nem pénzbeli veszteséget okozhat stb.

 

Szeretnénk felhívni figyelmét, amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, akkor személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére kötelességünk átadni.


Ha valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okoz a bejelentő, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adnunk.


 

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy Társaságunk nem köteles a visszaélés kivizsgálására, ha a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, nem az arra jogosult személy tette meg, az ismételt bejelentéseket, illetve a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.


 

Reméljük, hogy ez a tájékoztató hasznosnak bizonyult Önnek.Csatolt fájl(ok):Elérhetőségek

VOLEISPED

9700 Szombathely,
Sági u. 9.
Telefon:
+3694512507
E-mail:
info@voleisped.hu
VOLEISPED - Magyar